Επικοινωνία

Κριεζώτου 76, Χαλκίδα

Τηλέφωνο: 2221025753

Fax: 2221060483

E-mail: gpapapostolou@gmail.com